MOJŻESZ

W dniach od 16 do 18 października 2015 r. w Domu rekolekcyjnym TROSKA w Kozłówku odbyły się rekolekcje biblijne o Mojżeszu. Prowadził je ks. Piotr Gnat. Przeznaczone były dla osób dorosłych.