Home MAJÓWKA 2017

MAJÓWKA 2017

MAJÓWKA 2017

Czwarty rok z rzędu w domu rekolekcyjnym w Kozłówku 20 maja 2017 odbyła się ewangelizacyjna majówka. Swoją obecnością zaszczycił nas ks. bp Jan Niemiec, fundator posiadłości. Tak powstała Fundacja Troska. Podczas majówki odśpiewano litanię loretańską. Ks. Grzegorz Ząbek wygłosił katechezę, w której nawiązywał do treści czterech dogmatów maryjnych. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kozłówka częstowały nas żurkiem ze swojskim jajkiem i kiełbasą oraz ciastem. Po posiłku ks. Paweł Pietraszek wniósł na scenę Najświętszy Sakrament. Podczas czuwania i całej majówki swoim śpiewem umilała nam czas schola z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z parafii dobrzechowskiej pod dyrygenturą ks. Pawła Pratki, który grał na gitarze. Po modlitwie odbyła się integracja do piosenek biesiadnych. Siostry Serafitki ze Strzyżowa wiodły prym w tańcu. Nad całością cały czas czuwała Matka Boża Troskliwa, którą wniosła procesyjnie wśród pochodni i tańców uwielbienia młodzież z Frysztaka i z Fundacji.