Home JAMNA

JAMNA

JAMNA

20 czerwca 2016 wychowankowie Fundacji pojechali do Jamnej, która stworzył Ojciec Jan Góra OP.