Home CMOLAS DOM

CMOLAS DOM

CMOLAS DOM

Pod koniec sierpnia w Cmolasie zostały zorganizowane Diecezjalne Dni Młodzieży (DDM). Nie zabrakło na nich wychowanków naszej Fundacji.