Home DRUGA ROCZNICA ŚMIERCI BISKUPA JANA NIEMCA .

DRUGA ROCZNICA ŚMIERCI BISKUPA JANA NIEMCA .

DRUGA ROCZNICA ŚMIERCI BISKUPA JANA NIEMCA .

27 października 2022 roku przypadła druga rocznica śmierci biskupa Jana Niemca naszego fundatora domu dla młodych w Kozłówku, (biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej). Zapraszamy wszystkich chętnych na msze święte w Jego intencji:

– 2 listopada (środa) o godz. 19:00 kaplica w Domu rekolekcyjnym w TROSCE w Kozłówku

– 4 listopada (piątek) o godz. 18:00 kościół św. Stanisława w Dobrzechowie: Zaduszki z Bp. Janem Niemcem https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/zaduszki-z-bp…/