Home ENERGIA W OPARÓWCE .

ENERGIA W OPARÓWCE .

ENERGIA W OPARÓWCE .

W dniach od 20 do 23 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, 22 uczniów z Zespołu Szkół Energetycznych z Rzeszowa pojechało na wyjazd integracyjny do domu Fundacji Troska. Oprócz wypoczynku i grillowania młodzież pracowała przy równaniu terenu wokół domu. Znowu sprawdziło się stare porzekadło, że praca uszlachetnia i formuje mocne osobowości. W drugim dniu  uczniowie przeszli rajdem do Oparówki, gdzie znajduje się piękna Cerkiew Narodzenia NMP. Jako cerkiew greckokatolicka zbudowana została w 1912 roku w miejscu starszej, drewnianej cerkwi z 1700. Została odnowiona dzięki staraniom ks. Proboszcza z Wysokiej Strzyżowskiej Mariana Raźnikiewicza. Ks. Piotr Gnat odprawił w niej dla młodzieży Eucharystię z homilią o mocy modlitwy. W Oparówce dało się odczuć „energetyczną” moc modlitwy uczniów z Energetyka. Wieczorem ks. Grzegorz Ząbek opowiadał o liturgii grekokatolickiej i prawosławnej oraz przygrywał na gitarze.