ERASMUS PLUS .

W dniach 20-21 stycznia 2018r. w domu Fundacji TROSKA w Kozłówku odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach programu ERASMUS PLUS. Istotą tego projektu jest przygotowanie młodzieży do wyjazdu na praktyki miesięczne do Niemiec. Obejmuje on trzy moduły: a) przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego, b) przeprowadzenie zajęć z przygotowania kulturowego, c) przeprowadzenie zajęć z przygotowania pedagogicznego. W wydarzeniu wzięło udział 36 osób. Zajęcia pedagogiczne prowadziła pedagog Anna Wałach.