MAJÓWKA WPADNIJ DO KOZŁÓWKA .

Dwudziestego piątego maja w domu rekolekcyjnym Troska w Kozłówku odbyła się szósta już ewangelizacyjna majówka. Jej organizatorami była: Fundacja Troska i Parafia św. Stanisława w Dobrzechowie. Katechezę wygłosił na niej ks. Biskup Jan Niemiec – Fundator domu. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i przy figurze Matki Bożej Troskliwej mówił On o istocie Eucharystii, która zawiera się w postawie służby drugiemu człowiekowi. Na początku odśpiewano litanię loretańską. Swoją obecnością zaszczycili nas ks. Proboszcz Maciej Figura i ks. Marcin Wawrzonek z Parafii Dobrzechów. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kozłówka częstowały zebranych pysznym bigosem i ciastem. Po części modlitewnej na scenie Joanna Szczerebaty animowała tańce, w które włączyli się nie tylko młodzi ludzie. Bogdan Lęcznar i Piotr Wisz byli odpowiedzialni za posługę muzyczną. Szczególne podziękowanie składamy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiśniowej za wypożyczenie i obsługę nagłośnienia. Na drugi dzień w niedzielę ks. Biskup Jan przyjechał pod kapliczkę Matki Bożej Troskliwej, gdzie wraz z sąsiadami między innymi odśpiewano pieśni maryjne, zawierzając jej nasze codzienne sprawy i diecezję.