Home Poświęcenie tablicy pamiątkowej bpa Jana Niemca

Poświęcenie tablicy pamiątkowej bpa Jana Niemca

Poświęcenie tablicy pamiątkowej bpa Jana Niemca

Dokładnie 27 października minął, rok jak przeszedł do Pana biskup Jan Niemiec. Kilka dni później 5 listopada Ordynariusz Rzeszowski biskup Jan Wątrobą odprawił w Parafii Dobrzechowskiej mszę świętą w rocznicę śmierci biskupa Niemca. W swojej homilii Ordynariusz nawiązał do słowa „pasja” obecnego w życiu biskupa Niemca na dwa sposoby. Pierwszy: to pasja rozumiana jako cierpienie, ból, który był obecny w życiu biskupa Jana. Tajemnicę krzyża przyjął on jako siłę, moc i drogę do zmartwychwstania!. Drugi sposób wiąże się z fascynacją i gorliwością do przepowiadania Słowa Bożego! Biskup Jan w jednym ze swoich zeszytów duchowych napisał słowa: „Jezus Chrystus musi stać się fascynacją mojego życia!” Przed błogosławieństwem biskup Ordynariusz poświęcił pamiątkową tablicę upamiętniającą życie i działalność biskupa Jana Niemca. Została ona umieszczona w przedsionku kościoła przy głównym wejściu. Jej fundatorami byli parafianie dobrzechowscy oraz Członkowie Solidarności Regionu Podkarpackiego oraz Oddziału Strzyżowskiego. Nad doborem treści czuwał dyrektor dobrzechowskiej szkoły Jacek Grodzki. Odsłonięcia tablicy dokonała siostra biskupa Niemca Małgorzata Salwa wraz z mężem Henrykiem. Państwo Salwowie składają szczególne podziękowania wszystkim biorącym udział we wspólnej modlitwie.
Na końcu uroczystości biskup Wątroba powiedział: „Dziękuję wszystkim przedstawicielom różnych środowisk, ale najbardziej dziękuję chłopakom z Fundacji Troska za obecność. Pamiętajcie, że jesteście obecni w moim sercu, pamiętajcie jestem zawsze z wami”. Nie ukrywam, że jako Prezes Fundacji piszący tą refleksję stwierdzam, że słowa Biskupa Ordynariusza są dla nas młodych bardzo ważne i dodają nam dużo pozytywnego wiatru w żagle, aby nadal angażować się w działania Fundacji Troska i przez dobre życie przeżywane blisko Boga dziękować księdzu biskupowi Niemcowi za dar domu rodzinnego!
Jakub Szczęch Prezes Fundacji Troska