PRACA

Praca fizyczna to jeden z elementów formacyjnych Fundacji. Młodzież najlepiej siebie poznaje i integruje przy wspólnym działaniu, które przynosi efekty wymierne i duchowe.