Home W drodze do EMAUS

W drodze do EMAUS

W drodze do EMAUS

W dniach 31.01-01.02.2015 roku w domu Fundacji Troska został zorganizowany biblijny Dzień skupienia dla dorosłych pod nazwą „W drodze do Emaus”. Uczestniczyło w nim 16 osób. Rozpoczął się on w piątek o godz. 19:00. Ks. Piotr wygłosił dwie katechezy przy kominku na temat: 1) ” Katechumenat w starożytnym kościele w kontekście dzisiejszych wyzwań pastoralnych”, 2) ” Wyjaśnienie przypowieści o siewcy”. Wieczorem był czas na wspólne rozmowy, śpiewy i wypoczynek. W sobotę w drugim dniu do południa uczestnicy wysłuchali również dwóch katechez o tematyce: „Samarytanka a moje pragnienia” oraz „Kobieta cudzołożna a sakrament spowiedzi”. Po obiedzie chętni poszli na spacer po Strzyżowsko-czarnorzeckim Parku Krajobrazowym. O godz. 16:00 do naszej wspólnoty przyjechał ks. Biskup Jan Niemiec, Fundator domu, który odprawił msze świętą i wygłosił piękną homilię, wyjaśniając perykopę biblijną na temat burzy na jeziorze (Mk 4). (W najbliższym czasie będzie ja można odsłuchać.) Po mszy świętej odbyła się kolacja, podczas której uczestnicy rozmawiali z księdzem biskupem Janem. Dla wszystkich był to czas szczególnego umocnienia wiary, wypoczynku, budowania pięknych relacji i uczenia się odpowiedzialności za Kościół.