Home WSPÓŁPRACA FUNDACJI PGE i TROSKA .

WSPÓŁPRACA FUNDACJI PGE i TROSKA .

WSPÓŁPRACA FUNDACJI PGE i TROSKA .

Na przełomie 2018 i 2019 roku w domu Fundacji Troska w Kozłówku został zrealizowany projekt o nazwie: „Warsztaty integracyjno-profilaktyczne dla młodzieży z Podkarpacia” dla 50 uczniów z rodzin wielodzietnych i częściowo dysfunkcyjnych. Był to projekt współfinansowany przez dwie fundacje: Fundację PGE i Fundację Troska. Odbyły się w sumie trzy trzydniowe wyjazdy. W ramach pobytu organizowane były spotkania profilaktyczne na temat: profilaktyka od hazardu, przestrzeni wirtualnej i od alkoholu. Spotkania okazały się skutecznym sposobem na wzmocnienie u młodzieży silnej woli. Przyczyniły się do kształtowania postaw prozdrowotnych i wzmocniły u młodzieży system aksjologiczny. Oprócz spotkań ze specjalistami zostały zorganizowane rajdy piesze po Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym z wycieczką do schronu Hitlera w Stępinie. Fundacja Troska zapewniła uczestnikom zakwaterowanie w siedzibie w Kozłówku i pokryła koszty warsztatów. Aby w pełni móc zrealizować te warsztaty istniała konieczność wyremontowania poddasza w siedzibie w Kozłówku. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu Fundacji PGE. Remont przeprowadziła firma Michała Włodyki z Niewodnej i firma Grzegorza Wójcika z Tułkowic. Została tam utworzona między innymi: sala integracyjna, dodatkowa łazienka i kaplica. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE młodzież przeżyła bardzo dobry czas edukacyjno-integracyjny. Wyremontowane pomieszczenia nadal służyć będą organizacji różnych projektów wychowawczych z godnie z celami statutowymi Fundacji Troska. Fundacja PGE oprócz remontu poddasza sfinansowała posiłki i dojazdy autokarowe. Warto współpracować z różnymi podmiotami organizacji pożytku publicznego, bo zawsze procentuje to dobrem dla innych.